Hebei Zhongfeitong Network Technology CO. LTD

To make waste business easier!

Contact Us

  • For Business: cara@zaisubao.com
  • EMail: feijiu@feijiu.net
  • Address: Enjoy City 8th, 13th floor, Changan District Shijiazhuang City, Hebei Province, China